2024.04.17.
Egyéb tevékenységek
Tárgyi eszközök
A program eszközök és jellemzőik nyilvántartását, eszköz csoportokhoz rendelését teszi lehetővé.
A mozgásokat, eseményeket könyvelési tételként lehet rögzíteni, főkönyvi számokkal, és egyéb, a főkönyv számára is szükséges adatokkal. Az aktíválás, pótaktiválás, eladás, kár, selejt stb. mozgásfajták előre paraméterezve vannak, minden kapcsolódó tételt lekönyvel a program.
A képernyők áttekinthetők, az ezt igénylő adatoknál segítség kérhető.
A tárgyi eszközökről karton iratható, mely tartalmazza a főbb adatokat, valamint az eszköz teljes életútját, könyvelési tételeit. Egyéb listák: főkönyvi összesítő, kimutatás az écs-ről, kimutatás az apeh écs. és a számviteli écs. közötti eltérésről stb.
Az értékcsökkenés automatikusan kerül elszámolásra, tetszőlegesen választható gyakorisággal. A program eszközönként adminisztrálja az écs. elszámolás megtörténtét és időszakát, így egy adott időszakban akár többször is futtatható az écs. elszámolás. Tervezéshez az écs. futást szimulálni is lehet.
Főkönyvi feladás vagy feladási lista készíthető.
A program rendelkezik egy leltár funkcióval is.